E-Mail:
ivalusiak@allecon.sk
Telefón:
+421 908 996 548
Adresa:
AlleCon s.r.o., Letná 40, Košice

O firme

about us

Spoločnosť AlleCon s.r.o. bola založená v roku 2008 po dlhoročnej praxi (1996 – 2008 – živnostenské oprávnenie) v oblasti projektovania stavebných konštrukcií ako aj v koordinácii stavebných projektov.

Naša spoločnosť v oblasti projektovej a inžinierskej činnosti v investičnej výstavbe poskytuje klientom komplexné služby:

  • vypracovanie štúdií pre stavebné diela
  • vyhodnotenie výhodnosti vybraných návrhov
  • komplexné spracovanie projektovej dokumentácie
  • odsúhlasenie projektovej dokumentácie úradmi štátnej správy
  • autorský dozor

Ďalej klientom ponúkame spoluprácu pri výbere dodávateľov stavebných a technologických prác a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. Popri návrhu nových stavebných diel naša činnosť zahrňuje aj projekty rekonštrukcií a modernizácií existujúcich prevádzok a objektov.
Pri projektovaní využívame poznatky v oblasti použitia najnovších stavebných materiálov a technológií.